SEFER AYINDA YAPILACAK İBADETLER

 

Safer ayının ilk ve son Çarşamba geceleri gece yarısından sonra yeryüzüne nazil olacak belalardan biiznillahi teala muhafaza olmak için imsaktan evvel dört rekat nafile namaz kılıp

Birinci Rek'atte ; Fatiha'dan sonra zammı sure olarak 17 İnna Atayna
İkinci Rek'atte : Fatihadan sonra 5 İhlası şerif
Üçüncü Rek'atte: Fatiha'dan sonra 1 Kul euzu bi rabbil felak
Dördünci Rek'atte: Fatihadan sonra 1 Kul euzu birabbinnas

Okuyup selamdan sonra dua edilecektir.

Keza safer ayının son çarşambasının ye gecesi ya gündüzü 2 Rek'at namaz kılıp :
Birinci ve ikinci rek'atte : Fatihadan sonra 11 ihlası şerife okunacaktır.
Namzadan sonra 7 defa istigfar edilecek ve el kaldırılıp 11 defa Salat-ı Münciye okunacak ve sonralarında ( İnneka ala Külli Şey'in Kadir ) denilecek.

Bu dualarda " Beni ve aile efradımı ve bilcümle müminleri afat-ı semaviye ve araziyyelerden ve cem-i belalardan muhafaza buyurması" için diye niyaz edilecektir.

SAFER AYININ İLK VE SON ÇARŞAMBA GÜNÜ OKUNACAK DUA;


1.) EL ENAM - 54
2.) ER RA'D – 24
3.) EN NAHL – 32
4.) MERYEM – 15
5.) MERYEM – 33
6.) MERYEM – 47
7.) TAHA – 47
8.) EL NEML – 59
9.) EL KASAS – 55
10.) YASİN – 58
11.) ES SAFFAT – 79-81
12.) ES SAFFAT - 109 -111
13.) ES SAFFAT – 120-122
14.) ES SAFFAT – 130-132
15.) ES SAFFAT – 181
16.) EZ ZÜMER – 73
17.) EL KADR – 5
18.) EY ALLAHIM SAFER AYINI ( BİZİM İÇİN) MÜBAREK KIL VE BU AYI SAADET VE MUVAFFAKİYETLE TAMAMLAMAYI NASİB EYLE


SAFER AYINDA HER GÜN OKUNACAK DUA ,

Bismillahirrahmanirrahim.Euzubillahi min şerri hazezzemani ve esteizu bihi min şüruri sairizzemani ve euzu bicelali vechike ve cemali kudsike entücirani minelbelai fi hazihisseneti ve kına min şerri makadayte fiha ve ekrimna fissaferi ya ekramelekramin. Azhir vahtim hazihişşuhura aleyye bisselameti vesseadeti veliehlibeyti veliakribai velicemii Ümmet-i Muhammedin aleyhisselatü vesselemü birahmetike ya erhamerrahimin. Allahümme ferricna biduhuli-ssaferi vahtimlena bilhayri vezzafer.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !